Norma EN ISO 12100:2010 przetłumaczona na język polski

Pragniemy poinformować, że bardzo ważna norma z zakresu oceny ryzyka została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w polskiej wersji językowej. Jej pełny numer i nazwa: PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. Zgodnie z zakresem normy, zdefiniowano w niej podstawowe terminy oraz określono metody jak również zasady oceny i zmniejszania ryzyka, aby ułatwić projektantom zapewnienie bezpieczeństwa na etapie projektowania maszyn. Norma ta jest polskim odpowiednikiem EN ISO 12100:2010 i jest niejako tekstem jednolitym wcześniejszych norm EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, oraz EN ISO 14121-1. Nie zawiera jednak różnic merytorycznych w stosunku do wspomnianych poprzednich wersji, dla których domniemanie zgodności pozostaje aktualne do 30 listopada 2013 r.


Dla użytkowników Safexpert:
Odpowiednio do oficjalnego tłumaczenia normy EN ISO 12100, przygotowaliśmy kilka składników programu Safexpert w języku polskim. Są one gotowe do zaimportowania do programu. Są to m.in.:
- lista zagrożeń zgodna z załącznikiem B normy,
- fazy cyklu życia maszyny wg tablicy B3,
- lista kontrolna wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- hiperłącza do dyrektyw i norm,
- zaktualizowana instrukcja obsługi Safexpert,
- i inne mniejsze składniki.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu korzystanie z Safexpert będzie łatwiejsze dla polskich użytkowników. Osoby zainteresowane tymi składnikami programu zachęcamy do kontaktu z panem Szymonem Rubiszem pod numerem 508 438 099 lub adresem safexpert@luc.pl.

Linki:
PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka >>

Data opublikowania: 31.12.2012


« Powrót

LUC - CE CONSULTING
tel. 77 442 68 90
fax. 77 442 68 90
kom. 604 380 091
e-mail: luc@luc.pl

© Copyright by LUC - CE CONSULTING 2003-2014