Szkolenia otwarte - Wymagania dla maszyn używanych - szkolenie 2-dniowe

Opis | Ogólne | Program | Regulamin | Referencje | Terminy, cennik, zamówienie


Szkolenie i ćwiczenia dwudniowe pt.:

"Przystosowanie maszyn do minimalnych
wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE"

Rodzaj informacji:Treść:
Stopień:I-go stopnia (szkolenia horyzontalne - omawiające najważniejsze wymagania dyrektyw)
II-go stopnia (szkolenia wertykalne - omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw)
Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:. Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.
Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:. Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2009/104/WE i/lub rozporządzeń MG ją wdrażających (do ściągnięcia z sekcji maszyny używane przed 1 stycznia 2003 r.>>
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:. - określenia jaki sprzęt podlega pod minimalne wymagania
- przeprowadzenia analizy spełnienia wymagań,
- przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze stwierdzonymi
niezgodnościami,
- dostosowania maszyn do minimalnych wymagań,
- odpowiedniego zaplanowania działań związanych z dostosowaniem,
- odpowiedniego udokumentowania procesu dostosowania.
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:. Osoby:
- pracodawcy, kierownictwo techniczne,
- dozór techniczny (Inspektorzy BHP i specjaliści ds. bezpieczeństwa,
którzy zajmują się organizacją stanowisk roboczych),
- służby utrzymania ruchu,
- osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn (konstruktorzy
mechanicy, elektrycy-automatycy itp.).

Firmy:
- użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
- producenci i dostawcy maszyn i urządzeń technicznych,
- importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
- inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji
maszyn i urządzeń technicznych.
Czas trwania:.2 dni
Metoda szkolenia:.- Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji
PowerPoint w formie:
- wykładu (ok. 8 godz. zajęć)
- ćwiczeń (ok. 7 godz. zajęć)
- pytań i dyskusji (ok. 1 godz. zajęć)
- Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania
Materiały szkoleniowe:.Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z wydrukowanymi materiałami szkoleniowymi wraz z dołączoną płytą CD zawierającą informacje związane z minimalnymi wymaganiami oraz oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.

Wykładowca:.Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy LUC – CE CONSULTING, zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.
Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:.Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).
Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:.W zakresie objętym niniejszym szkolenia przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień.
Ilość uczestników:.Maksymalnie 20 osób.

W przypadku większego zainteresowania danym terminem:
- decyduje kolejność zgłoszeń,
- organizator może wyznaczyć dodatkowy termin szkolenia,
- w szczególnych przypadkach organizator może zwiększyć
maksymalną liczbę uczestników o 10%.
Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia:Paweł Ogorzelec 77 442 68 90, 604 380 091 (Orange)
Miejsce szkolenia,cena, rabaty:.Patrz dział "Terminy, cennik, zamówienie"
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleniaLUC - CE CONSULTING
tel. 77 442 68 90
fax. 77 442 68 90
kom. 604 380 091
e-mail: luc@luc.pl

© Copyright by LUC - CE CONSULTING 2003-2014