Szkolenia otwarte - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - szkolenie 4-dniowe

Opis | Ogólne | Program | Regulamin | Referencje | Terminy, cennik, zamówienie


Szkolenie i ćwiczenia czterodniowe pt.:

"Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE"


Rodzaj informacji:Treść:
Stopień:I-go stopnia (szkolenia horyzontalne - omawiające najważniejsze wymagania dyrektyw)
II-go stopnia (szkolenia wertykalne - omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw)
Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:. Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.
Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:. Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2006/42/WE i/lub rozporządzeń MG ją wdrażających (do ściągnięcia z sekcji "Dyrektywy nowego podejścia" >>).
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:. - wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce
i UE,
- określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD),
- dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD,
- określania, czy konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej,
- przeanalizowania, czy zmiany przeprowadzone w maszynie wymagają nowego CE,
- przeprowadzania oceny zgodności maszyn z wymaganiami MD,
- znajdowania właściwych norm dla danej maszyny,
- przeprowadzania analizy zagrożeń i oceny ryzyka maszyn,
- odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,
- stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę,
- sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności,
- określania poprawności dokumentów: odbieranych od poddostawców;
przekazywanych klientowi wraz z maszyną/maszyną nieukończoną,
- weryfikacji tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD,
- wskazania możliwości ograniczenia zbędnych kosztów związanych z oznaczeniem CE.
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:. Osoby:
- kierownictwo techniczne,
- konstruktorzy mechanicy i automatycy,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
- służby utrzymania ruchu,
- technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych,
przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
- użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
- importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
- inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji
maszyn i urządzeń technicznych,
- jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.
Czas trwania:.4 dni
Metoda szkolenia:.- Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji
PowerPoint w formie:
- wykładu (ok. 16 godz. zajęć)
- ćwiczeń (ok. 14 godz. zajęć)
- pytań i dyskusji (ok. 4 godz. zajęć)
Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania
Materiały szkoleniowe:.Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z wydrukowanymi materiałami szkoleniowymi wraz z dołączoną płytą CD zawierającą
- informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
-formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.
Wykładowca:.Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy LUC – CE CONSULTING, zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.
Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:.Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).
Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:.W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień.
Ilość uczestników:.Maksymalnie 20 osób.

W przypadku większego zainteresowania danym terminem:
- decyduje kolejność zgłoszeń,
- organizator może wyznaczyć dodatkowy termin szkolenia,
- w szczególnych przypadkach organizator może zwiększyć
maksymalną liczbę uczestników o 10%.
Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia:Paweł Ogorzelec 77 442 68 90, 604 380 091 (Orange)
Miejsce szkolenia,cena, rabaty:.Patrz dział "Terminy, cennik, zamówienie"
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleniaLUC - CE CONSULTING
tel. 77 442 68 90
fax. 77 442 68 90
kom. 604 380 091
e-mail: luc@luc.pl

© Copyright by LUC - CE CONSULTING 2003-2014